När det inte går som vi tänkt blir det faktiskt ännu bättre

-Samtal med barn och ungdomar om bilder Hur definierar barn konst? Vad anser barn skiljer konst från icke konst? Ladda ner hela examensarbetet här (4 mb) Detta arbete grundar sig i mitt intresse för hur barn och ungdomar definierar konst. Målet är att ta reda på, utefter barnens synsätt, vad de anser är konst och inte och varför de anser det. Fokus ligger i samtalet om bilder och … [Read more...]

Självporträtt på olika sätt

Detta kulturprojekt utförde jag i min årskurs 4 A och B på skolan jag varit anställd på sedan augusti 2014. Projektet har genomförts under en period på 5 veckor, där det funnits tillfälle att jobba under ett lektionstillfälle i veckan. Eleverna har fått se tre olika konststilar som de senare fått välja bland till att göra ett självporträtt. De har alltså fått välja en av de tre konststilarna. … [Read more...]

Gustava och Tex går till kungen

Boken Gustava och Tex går till kungen är en del i vårt nystartade Erasmus+ projekt. Ett kulturprojekt som min arbetsplats precis startat upp, tillsammans med tre andra skolor i Europa. I Erasmus+ projektet kommer vi inledningsvis att arbeta med nationella författare som vi sedan ska delge varandra. Mitt arbetslag (åk 1) har valt att arbeta med boken Gustava och Tex går till kungen av Martin … [Read more...]

Myggan i konsten

Syftet med kulturprojektet har varit att med utgångspunkt i bildsamtal via konstbilden, under-söka hur en grupp förskoleklasselever resonerar omkring och uppfattar myggor. Vi har som inspiration och som ingångar i projektet tillsammans genomfört studier av myggan genom faktainsamling via facklitteratur, internet och belysande fakta samt mediebilder. Vi har även använt berättelsen Myggmedlet, av … [Read more...]

Bildanalys och kreativt skapande

”Usch, det blir bara fult” Jag är ingen utbildad lärare, och har därför egentligen ingen erfarenhet av att undervisa inom bildskapande. Ändå har bildskapande legat som en röd tråd genom hela mitt liv. Jag har, under hela min skoltid, alltid tyckt om bildundervisningen. Jag har känt att jag har kunnat uttrycka mig fritt utan att ”göra fel”, då bildskapande oftast är en fri process. Om man ser … [Read more...]

Färglära – mer än att blanda färger.

En stjärna föds Syftet med det här bildprojektet var att barnen skulle lära sig att blanda grundfärgerna till sekundär- och tertiär-färger. För att göra detta så behövde barnen lära sig att använda något medie och vi valde Akrylfärg. Som tema ville vi koppla samman hur man trodde förr samt vad man vet nu genom berättelsen om Faetons fall ur den Grekiska mytologin och upplevelsen när vi såg … [Read more...]

Samtal med barn och ungdomar om bilder

Hur menar Picasso? Jag ville undersöka hur barn i åldern 7-9 år bemötte och diskuterade deras möte med två bilder av konstnären Picasso. Samt att knyta experimentet till vikten av professionell personal i bild & form i skolan för att utveckla eleverna till självständiga och innovativa individer. Vid första träffen tittade vi och utforskade bilderna under ca 30 minuter och diskuterade vad … [Read more...]