När det inte går som vi tänkt blir det faktiskt ännu bättre

-Samtal med barn och ungdomar om bilder Hur definierar barn konst? Vad anser barn skiljer konst från icke konst? Ladda ner hela examensarbetet här (4 mb) Detta arbete grundar sig i mitt intresse för hur barn och ungdomar definierar konst. Målet är att ta reda på, utefter barnens synsätt, vad de anser är konst och inte och varför de anser det. Fokus ligger i samtalet om bilder och … [Read more...]

Självporträtt på olika sätt

Detta kulturprojekt utförde jag i min årskurs 4 A och B på skolan jag varit anställd på sedan augusti 2014. Projektet har genomförts under en period på 5 veckor, där det funnits tillfälle att jobba under ett lektionstillfälle i veckan. Eleverna har fått se tre olika konststilar som de senare fått välja bland till att göra ett självporträtt. De har alltså fått välja en av de tre konststilarna. … [Read more...]

Gustava och Tex går till kungen

Boken Gustava och Tex går till kungen är en del i vårt nystartade Erasmus+ projekt. Ett kulturprojekt som min arbetsplats precis startat upp, tillsammans med tre andra skolor i Europa. I Erasmus+ projektet kommer vi inledningsvis att arbeta med nationella författare som vi sedan ska delge varandra. Mitt arbetslag (åk 1) har valt att arbeta med boken Gustava och Tex går till kungen av Martin … [Read more...]

Myggan i konsten

Syftet med kulturprojektet har varit att med utgångspunkt i bildsamtal via konstbilden, under-söka hur en grupp förskoleklasselever resonerar omkring och uppfattar myggor. Vi har som inspiration och som ingångar i projektet tillsammans genomfört studier av myggan genom faktainsamling via facklitteratur, internet och belysande fakta samt mediebilder. Vi har även använt berättelsen Myggmedlet, av … [Read more...]

Samtal med barn och ungdomar om bilder

Hur menar Picasso? Jag ville undersöka hur barn i åldern 7-9 år bemötte och diskuterade deras möte med två bilder av konstnären Picasso. Samt att knyta experimentet till vikten av professionell personal i bild & form i skolan för att utveckla eleverna till självständiga och innovativa individer. Vid första träffen tittade vi och utforskade bilderna under ca 30 minuter och diskuterade vad … [Read more...]

Att teckna Manga

- En studie genom bilder och samtal Denna rapport beskriver ett projekt jag arbetat med tillsammans med elever i årskurs fem. Vi har under en period av sex veckor arbetat med att teckna i den japanska mangastilen. Under kursen Bildskapande i skola och förskola har ämnet synliggörande samtal väckt mitt intresse och syftet med detta projekt har varit att se hur jag kan föra in samtal i ett … [Read more...]

– Man vet hur det känns, för man har varit med om det själv.

– Ett arbete om att göra tittskåp med lokalhistoriska bilder Det här är ett arbete där jag under 5 tillfällen träffat och arbetat med elever ur åk 5 och 6 i något vi på vår skola kallar ”elevens val”. Eleverna får här möjlighet att inom LGR 11 s. ramar välja att under 70 minuter i veckan arbeta med något de har ett extra intresse av, som t.ex. idrott, musik, matematik, engelska eller … [Read more...]