När det inte går som vi tänkt blir det faktiskt ännu bättre

-Samtal med barn och ungdomar om bilder
  • Hur definierar barn konst?
  • Vad anser barn skiljer konst från icke konst?

Ladda ner hela examensarbetet här (4 mb)

Nar-det-inte-gar-som-vi-tanktDetta arbete grundar sig i mitt intresse för hur barn och ungdomar definierar konst. Målet är att ta reda på, utefter barnens synsätt, vad de anser är konst och inte och varför de anser det. Fokus ligger i samtalet om bilder och förmågan att inte styra in barnen i en bestämd riktning, utan att kunna se och följa en arbetsprocess utan förutbestämda ramar. Vid starten av bildsamtalen valde jag att vi skulle utgå från Jan Van Eycks målning Makarna Arnolfinis trolovning. Eftersom jag hade en idé om att vi senare skulle fokusera på hundar i konsten så valde jag att samtala om denna målning för att avslutningsvis tala om hunden på bilden och på så sätt komma vidare till andra bilder på hundar. Vi samtalade även om foton av William Wegman som fotograferar sina egna Weimaranerhundar i olika utstyrslar. Jag visade även upp amatörfotografier för barnen som de fick uttrycka sina tankar kring.

Resultat och slutsatser

Det som visat sig tydligt utifrån de samtal jag haft med barnen är att de har många tankar och idéer angående vad som räknas som konst och inte. De är på det klara med att det som räknas till konst är något som det syns att någon ansträngt sig med att skapa. När de talar om sina egna bilder och foton så är de själva medvetna om hur mycket de ansträngt sig för att åstadkomma just den bilden. När de sedan ser andras bilder kan de relatera till sin egen ansträngning. De vet hur svårt det är att få en hund att posera på bild och kan därför förstå hur andra människor, som exempelvis William Wegman, kämpat för att få till ett bra foto. Till en början ansåg barnen att fotografier inte tillhörde konsten alls, eftersom de inte var målade. Efter en stunds diskussion var de överens om att faktiskt allt som görs med lite eftertanke räknas till konst. Det behöver enligt barnen inte heller vara vackert. Huvudsaken är att man reagerar på det man ser. Barnen diskuterade även angående vad man gör med sina konstverk när de är klara. De tyckte det var synd att inte visa upp vad man skapat. De var överens om att konst ska synas om så bara på Instagram. Huvudsaken är att någon ser vad man gjort.

När jag ser tillbaka på vår arbetsprocess upplever jag den som lyckad. Det blev ett bra utfall trots att det inte blev som jag planerat. Hade jag enbart använt foton på hundar hade utfallet blivit som jag tänkt. Nu använde jag mig till att börja med av en målning med helt annat tema för att träna barnen i bildtolkning. Så vill man som pedagog styra processen bör man välja tolkningsbilder med omsorg, annars är det spännande att faktiskt se hur barnen väljer att styra ett projekt.

Examens arbete av Linda Algsten
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Konst- och bildgestaltning
Bildskapande i skola och förskola, 30 hp,
KBGAP2 2015-05-10

Ladda ner hela examensarbetet här (4 mb)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: