Samtal med barn och ungdomar om bilder

Hur menar Picasso? Jag ville undersöka hur barn i åldern 7-9 år bemötte och diskuterade deras möte med två bilder av konstnären Picasso. Samt att knyta experimentet till vikten av professionell personal i bild & form i skolan för att utveckla eleverna till självständiga och innovativa individer. Vid första träffen tittade vi och utforskade bilderna under ca 30 minuter och diskuterade vad … [Read more...]

Att teckna Manga

- En studie genom bilder och samtal Denna rapport beskriver ett projekt jag arbetat med tillsammans med elever i årskurs fem. Vi har under en period av sex veckor arbetat med att teckna i den japanska mangastilen. Under kursen Bildskapande i skola och förskola har ämnet synliggörande samtal väckt mitt intresse och syftet med detta projekt har varit att se hur jag kan föra in samtal i ett … [Read more...]