Samtal med barn och ungdomar om bilder

Hur menar Picasso? Jag ville undersöka hur barn i åldern 7-9 år bemötte och diskuterade deras möte med två bilder av konstnären Picasso. Samt att knyta experimentet till vikten av professionell personal i bild & form i skolan för att utveckla eleverna till självständiga och innovativa individer. Vid första träffen tittade vi och utforskade bilderna under ca 30 minuter och diskuterade vad … [Read more...]

Att teckna Manga

- En studie genom bilder och samtal Denna rapport beskriver ett projekt jag arbetat med tillsammans med elever i årskurs fem. Vi har under en period av sex veckor arbetat med att teckna i den japanska mangastilen. Under kursen Bildskapande i skola och förskola har ämnet synliggörande samtal väckt mitt intresse och syftet med detta projekt har varit att se hur jag kan föra in samtal i ett … [Read more...]

– Man vet hur det känns, för man har varit med om det själv.

– Ett arbete om att göra tittskåp med lokalhistoriska bilder Det här är ett arbete där jag under 5 tillfällen träffat och arbetat med elever ur åk 5 och 6 i något vi på vår skola kallar ”elevens val”. Eleverna får här möjlighet att inom LGR 11 s. ramar välja att under 70 minuter i veckan arbeta med något de har ett extra intresse av, som t.ex. idrott, musik, matematik, engelska eller … [Read more...]

Bygger för det estetiska lärandet

De drömmer om en skola där man kan lära sig med hela kroppen, en skola där barnen får använda alla sina sinnen för att minnas. På Råtorpsskolan i Karlstad är lärarna med och utformar den stora ombyggnad som pågår, och målet är en skola som utformats efter barnens och pedagogernas behov. Förväntningarna har växt under hela läsåret. Så är det då äntligen dags. För näsapor och jättemyrslokar, … [Read more...]

Lustfylld inlärning

Genom utbildningen Estetiska lärprocesser vid Karlstads universitet får både lärare och kulturarbetare möjlighet att hitta nya pedagogiska verktyg och metoder för sin undervisning. – När vi sjunger, målar eller har rollspel blir det roligare på lektionen, konstaterar Houria Karlsson, modersmålslärare i franska och arabiska och en av deltagarna. Barnen använder och utvecklar språket helt … [Read more...]

I Torsby har skolan infört Kulturgaranti

Fröken kommer kånkande på flera kilo papper. En jättehög. Där i famnen finns barnens bilder. Färgerna förvandlar klassrummet. Berättelser och minnen väcks, både kollektiva och högst personliga. Än en gång blir det höstsalong och möte med Sahlströmsgården ur ett nioårsperspektiv. – Missa inte vattenkannan. Den är superhäftig. Erik Throgen Hedin beskriver kannans form och hur pipen är en … [Read more...]

Det estetiska lärandet har kommit för att stanna

I taket lyser stjärnorna. Fortfarande. Och visar vägen för det estetiska lärandet. – När jag ser vår bild kommer jag ihåg boken och vad den handlade om. Men jag kommer också ihåg vad jag kände. Emilia Kremska och hennes klasskamrater på högstadiet i Forshaga började sjuan med en annorlunda läsupplevelse. Dockan Amanda Men det var då. För nästan länge sen. Tre terminer har gått. Nu är bara nu. … [Read more...]