Samtal med barn och ungdomar om bilder

Hur menar Picasso?

Jag ville undersöka hur barn i åldern 7-9 år bemötte och diskuterade deras möte med två bilder av konstnären Picasso. Samt att knyta experimentet till vikten av professionell personal i bild & form i skolan för att utveckla eleverna till självständiga och innovativa individer.

Picasso_3Vid första träffen tittade vi och utforskade bilderna under ca 30 minuter och diskuterade vad vi såg. Vi började måla och fortsatte med det andra träffen, då vi också tittade och pratade om deras bilder, för att sedan gå över till att arbeta med ett initiativ av en av eleverna. Jag redovisar här i projektet några av bilderna.

Jag valde bilder av Picasso eftersom jag många gånger mött en skepticism och misstänksamhet om konstnären bland vuxna och äldre elever ute på skolorna och ville undersöka om så var fallet även hos yngre barn och diskutera detta utifrån den litteratur vi läst i kursen KBGAP2.
Jag är själv inte utbildad lärare men har en konstnärlig bakgrund och arbetat med kultur och barn i skolan i 30 år.

Jag har under processen på kulturskolan fotograferat barnens arbeten vilket de är vana vid. Vi har efter arbetsprocessens slut hängt upp allas bilder på vår stora utställningsvägg och tittat på varandras bilder och diskuterat dem. En del av deras arbeten kom att vara med på en utställning på biblioteket.

Picasso_2Jag sammanfattar sen tankar om vikten av konst o kultur i skolan och knyter det till kurslitteraturen.
Min slutsats är att barn som samtalar om bilder, i detta fall Picasso, uppnår en större förståelse för sej själva och omvärlden. De förstår att man ser saker på olika sätt. Barn som tidigt kommer i kontakt med konst och kultur och får möjlighet att skapa utan bedömning blir kreativa, nyfikna och nyskapande människor som kan utveckla vår kultur framåt på ett positivt sätt.


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Konst –och bildgestaltning
Bildskapande i skola och förskola, 30 hp, KBGAP2

Läs hela examinationsarbetet här

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: