Kultur – naturligtvis

Kultur, skapande, kreativitet, självförtroende. Bla, bla, bla … Men i Kil har skolorna fyllt tomma ord med mustigt innehåll. Här är kommunen som får högsta betyg i Kultur i skolan. Bra betyg. I Kil satsas det för att kulturen ska bli en naturlig del i skolarbetet. Och det tycker lärarna speglar av sig på betygen. Rast? Nej, vi fortsätter! Säger Tolitaskolans Elevens valgrupp i drama i … [Read more...]