– Man vet hur det känns, för man har varit med om det själv.

– Ett arbete om att göra tittskåp med lokalhistoriska bilder

Det här är ett arbete där jag under 5 tillfällen träffat och arbetat med elever ur åk 5 och 6 i något vi på vår skola kallar ”elevens val”. Eleverna får här möjlighet att inom LGR 11 s. ramar välja att under 70 minuter i veckan arbeta med något de har ett extra intresse av, som t.ex. idrott, musik, matematik, engelska eller naturorienterade ämnen.

Man-vet-hur-det-kanns_1Vid min station blev rubriken ”Vi tillverkar tittskåp” och detta gjorde vi utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv. Jag har haft ett samarbete med Västernärkes hembygdsförening för att tydligt kunna inspirera eleverna och ge dem en förståelse om svunnen tid. Samarbetet innehöll ett studiebesök hos föreningen där vi tittade på gamla saker som används i närbygden, vi lånade även en film som en privatperson hade gjort i vårt samhälle någon gång på 1930-talet. Vi fick även lov att använda hembygdsarkivets gamla fotografier i tillverkningen av våra tittskåp. Dessa bilder har vi även tittat på och analyserat.

Första lektionen använde vi till att titta på den lånade filmen, andra lektionen gick åt till det spännande studiebesöket. Lektion 3-5 använde vi till tillverkning av skåpen. Hela arbetet utmynnade i och avslutades med en utställning på kommunbiblioteket där eleverna fick möjlighet att visa upp sina skåp. I bildernas bok kan jag läsa att:

Man-vet-hur-det-kanns_2– Det växande barnet och de unga har två frågor som de speciellt söker svar på. Vem är jag? Och hurdan är den här världen omkring mig?

Frågeställning

Jag har valt göra mitt arbete utifrån att jag ville låta eleverna få en ökad förståelse och kunskap till sin omvärld. Jag ville använda bildskapandet som redskap för att ge dem den kunskapen. Samtidigt fick barnen lära om hur man kan använda sig av olika material och tekniker för att kunna skapa en egen miniatyr värld. Paulsen menar i sin bok Estetik i förskolan: att man först måste ge barn möjlighet att undersöka och lära sig uttrycksmedlets möjligheter och experimentera inom dess gränser. Hon menar vidare att när uttrycksmedlet sedan behärskas någorlunda, är barnet i stånd att använda det i förhållande till sina egna tankar och känslor och i samspel med andra barn.
Eisner skriver i sin bok The arts and the Creation of mind om hur konsten påverkar vårt medvetande och menar där att den gör det på flera olika sätt.
Vidare skriver han att:

– Konsten förfinar våra sinnen så att vår förmåga att uppleva världen blir mer komplex och subtil, den främjar användningen av vår fantasifulla kapacitet så att vi kan föreställa oss intryck vi faktiskt inte kan se så som, smak, känsel, ljud och dofter.

Han menar vidare att:

–  Humans are sentient creatures born into a qualitative environment in and through which They live.

Man-vet-hur-det-kanns_3Vilket ungefär betyder att:

– Människor är kännande varelser som upplever och lever genom sin omgivning.

I boken Estetik i förskolan kan jag läsa när det gäller målområden och då om att ge insikter i kulturtraditioner, nationellt och globalt att:

–    Barnen bör få uppleva estetiska uttryck som är knutna till närmiljön,  den nationella kulturen och estetiska utryck från andra länder och kulturer, till exempel i förbindelse med invandrare i närmiljön.

I min examinationsuppgift har jag koncentrerat mig på estetiska uttryck som är knutna till elevernas närmiljö.

Min frågeställning blir:
–    Kan jag öka elevernas kunskap om sin närmiljö med hjälp av ett bildskapande?
Jag ställer mig också frågan:
– Kan jag öka elevernas kunskap om bildskapandet med hjälp av vår närmiljö?


Anders Edlund
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Konst- och bildgestaltning
Bildskapande i skola och förskola, 30 hp, KBGAP2

Läs hela examinationsuppgiften här

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: